Dlaczego pękają ściany?

Pęknięcia wynikają z pracy budynku. Pojawiają się w najsłabszych miejscach konstrukcji. W okolicy okien, drzwi, kominów, kratek wentylacyjnych.

Jak naprawiam pęknięte ściany?

Zaczynam od pogłębienia i  poszerzenia  pęknięcia, następnie gruntuje i wypełniam masa szpachlową  i taśmą zbrojącą.

Dokładnie opisuje poniżej w dziewięciu punktach. 

1. Szpachelką usuwam luźne fragmenty  tynku, które bez użycia dużej siły lekko odchodzą.

2. Następnie za pomoc noża, lub szpachelki poszerzam pękniecie i tworzę spoinę przypominającą literę V pod kątem 45 stopni.

3. Po poszerzeniu spoiny odpylam i oczyszczam. Za pomocą pędzla usuwam luźne cząsteczki pyłu, piasek i tynku. 

4. Po odpyleniu gruntuje gruntem głęboko penetrującym. Takie zagruntowanie zwiąże całą spoinę na wewnątrz i na zewnątrz. Będzie bardziej wytrzymała na pęknięcia i masa szpachlowa będzie dobrze przylegała.

5. Po wyschnięciu gruntu wypełniam spoinę masą szpachlową i wtapiam taśmę zbrojącą.

6. Nakładam drugą warstwę masy szpachlowej.

7 . Po wyschnięciu naciągam miejsce spoiny gładzią szpachlową.

8. Po wyschnięciu gładzi szpachlowej, szlifuje, odpylam i gruntuje.

9. Po wyschnięciu gruntu, pękniecie jest naprawione i gotowe do malowania.

Dodaj komentarz